Klockan - Verktygen

Tiden är viktig vid astronomisk navigation. Desto exaktare tid som används för positionsbestämningen desto högre blir precisionen på den.

Idag är de flesta klockor elektroniska och har en tämligen hög precision. Det innebär såldes inget stort problem att ha en klocka ombord som är exakt.

Oaktat detta så kontrollera klockan som används regelbundet emot en garanterat exakt klocka. Ombord på de flesta båtar finns idag minst en GNSS-baserad navigator. Klockan i den är extremt exakt då den får sin tid ifrån atomuren i de satelliter som navigationen baseras på.

Då alla tider vid astronomisk navigation är baserade på tidszonen UTC så underlättar det om det vid navigationsplatsen är placerat en klocka som ALLTID visar UTC-tid och regelbundet synkroniseras med klockan i en navigator. Då elimineras helt risken för felomräkningar mellan olika tidszoner.

En klocka som går en minut fel innebär en position som kan vara så mycket som 15 distansminuter fel i ostlig eller västlig riktning.

Önskar man ha den astronomiska navigationen som backup även för totalt bortfall av elektronik ombord krävs en klocka ombord som inte är beroende av båtens elsystem utan har sitt eget batteri.

Önskar man vara helt oberoende av batteri och elektronik måste en mekanisk klocka med fjäderdrivet urverk finnas ombord. Sådana urverk kommer aldrig att ge samma precision som en elektronisk klocka! Vid sådan navigation måste en viss osäkerhetsfaktor adderas vid navigation för angöring av en ö eller kust.

Klockloggbok

Genom att noga föra en klockloggbok där man en gång per dygn eller så ofta man kan noterar;

  • Datum
  • Den på skeppsklockan avlästa tiden vid en känd exakt tidpunkt (exempelvis 12:00:00 UTC-pinget som BBC skickar ut på radio).
  • Den kända exakta tidpunkten (oftast då 12:00:00 UTC).
  • Diffen mellan de två tiderna.
  • En enkel beräkning om hur mycket klockan har dragit sig sedan senaste exakta inställning av den totalt, antal dygn och per dygn.

Med hjälp av en sådan klockloggbok kan man göra rimliga antaganden av hur mycket klockan har dragit sig även efter några dagar då man inte har haft tillgång till en känd exakt tidpunkt.

Vill man vara ännu mer seriös så noterar man också lufttryck, temperatur, fuktighet och observatörens namn i loggboken.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2023-06-29 16:13 och är visad 891 gånger.