OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Observationen

Många som inte har kunskap rörande astronomisk navigation tror att själva observationen med hjälp av sextanten är "hela arbetet" och att det är det som är komplicerat.

I praktiken är observationen för de allra flesta det enkla att lära och göra och arbetet som följer därefter för att i förlängningen få fram en korrekt position det som ses som komplicerat.

I detta kapitel är det bara användandet av sextanten för själva observationen som vi fokuserar på. Vad vi kommer att erhålla är en så kallad observation i form av en höjd mätt med sextanten. Höjden vi har fått fram är vinkeln i grader och minuter mellan horisonten och himlakroppen vi har observerat.

Det finns övningsuppgifter för avläsning av en sextant för den som önskar öva;


Olika metoder för en observation

Observationer är ofta olika varandra i form av bland annat hur ljust det är, hur fartyget rör sig, vilken himlakropp det är, hur stor himlakroppen är och hur starkt himlakroppen lyser.

Metoden som beskrivs här kompletteras i slutet med förslag och exempel på andra metoder som ibland är mer lämpliga eller nödvändiga.

Sanna horisonten


Mångata med "oäkta" horisont

En observation innebär att höjden (vinkeln) mellan den sanna horisonten och den valda himlakroppen mäts. Den sanna horisonten är vattenytan i horisonten ute till havs. Att använda en annan horisont kommer inte att ge en användbar observerad höjd.

Exempel på horisonter som inte är användbara är fastland eller öar, reflektioner i vattenytan eller en mångata (månen som lyser upp vattnet när det är mörkt). Ingen av dessa horisonter är "sann".

Efter observationen är gjord måste den observerade höjden rättas. Trots att den sanna horisonten har använts vid observationen är det inte den sanna höjden som erhålls. Denna kräver rättelser. Läs mer om hur en höjd rättas i avsnittet om felen.

Arbetsgång

Denna arbetsgång är typisk för en observation av solen en dag med god sikt av både solen (inga moln) och horisonten (inget dis eller stora vågor).

1. Ta fram sextanten

Sextanten ska alltid ligga förvarad i sin låda eller på annat skyddat sätt då den inte används. Den ska aldrig ligga framme! Sextanten är ett extremt precisionsinstrument för att observera vinklar och minsta stöt kan skada den så att observationerna blir mindre exakta och därmed resultera i en mindre korrekt positionsbestämning. Den ska ej heller ligga i direkt solljus då den då värms upp vilket gör att materialet i den expanderar vilket leder till att observationen blir mindre exakt.

2. Nollställ sextanten

Håll sextanten i dess handtag med höger hand. Använd sen vänster hand för alla inställningar. Börja med att hålla inne låsmekanismen på indexarmen och justera vinkeln på sextanten till 0 grader. Det är sannolikt att även nonievredet behöver vridas lite på för att få sextanten till exakt 0,0 grader.

Olika sextanter har olika låsmekanismer för att släppa indexarmen. På sextanten på bilden trycks de två "mothållen" emot varandra för att öppna låsmekanismen.

3. Applicera filter

Solen lyser mycket starkt och ljuset förstärks ofta i optiken på sextanten. Att titta rakt mot solen eller solljuset som reflekteras i vattenytan kan skada ögat mycket svårt och mycket fort.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2022-10-29 01:08 och är visad 969 gånger.