Introduktion


Observatörer.


Inledning


Författaren (Thomas) gör en solobservation.

AstronomiskNavigation.se är ett mycket omfattande utbildningsmaterial som i detalj beskriver historien, sextanten, observationen, metoderna och mycket mycket mer. Här får du lära dig flera olika metoder för att bestämma din position med hjälp av en sextant och teorin bakom metoderna. Naturligtvis finns här övningsuppgifter som du kan träna på och praktisera med. Mycket av materialet är fritt tillgängligt för att visa omfattningen. Vill du ha full tillgång materialet tecknar du enkelt ett abonnemang.

Astronomisk navigation var under flera tusen år och fram till mitten av 1900-talet den metodik som fanns för att navigera till havs utan visuell kontakt med land. Därefter utvecklades de teletekniska navigationsteknikerna i mycket snabb takt och idag är satellitbaserad navigation via så kallade GNSS (Global Navigation Satellit System) överlägset alla andra tekniker och metoder i form av;

  • Precision (några meters osäkerhet eller bättre).
  • Enkelhet (läs av en display eller digitalt sjökort).
  • Pris (några hundralappar och finns i många enheter).
  • Prestanda (en position varje sekund eller oftare).
  • Säkerhet (fungerar alltid och flera parallella system).

Trots detta finns det ett pånyttfött intresse för astronomisk navigation. Var och en som vill lära sig astronomisk navigation har så klart sina skäl men en kombination av sjömanskap, nostalgi, komplement till elektroniken och viljan att förstå är vanligast.

För egen del tycker jag framförallt att det är väldigt roligt att kunna!

eller;

"The science of navigation can be taught, but the art of navigation must be developed from experience" som Nathaniel Bowditch skriver i sin mycket kända och fortfarande storsäljande bok "Practical Navigator".

Med hopp om förliga vindar och klar himmel på kommande seglingar!

 / Thomas Lundgren

Förkunskaper

För att lära sig att fastslå sin position med hjälp av en sextant krävs inga egentliga förkunskaper. För att få en exakt position krävs däremot mycket övning - som ger färdighet. För den som oroar sig för matematiken så omfattar den enbart enkel addition (plus) och subtraktion (minus).

Språk

Detta utbildningsmaterial är helt skrivet på svenska. Men då nära nog all annan modern litteratur, tryckt som elektronisk, inom astronomisk navigation är på engelska användes de engelska begreppen ofta i första hand i detta material. De vedertagna svenska begreppen anges där så är passande och möjligt. I avsnittet Fördjupning/Ordlistan finns nära nog alla astronomiska ord och begrepp beskrivna.

Inspiration och kunskapskällor

Jag har naturligtvis inte på något vis på egen hand funnit ut hur astronomiska navigation kan göras. Jag har lärt mig utifrån ett antal böcker och webbplatser.

Min kunskap om astronomisk navigation bygger på andra böcker, webbplatser och diskussioner med vänner och bekanta. Vad som är "mitt eget" är mina erfarenheter från helt okunnig till att faktiskt förstå och kunna förklara vad de olika stegen i metoderna egentligen gör. Samt naturligtvis hela upplägget av detta utbildningsmaterial, många illustrationer och formulär med mera.

En drivkraft till att utveckla detta utbildningsmaterial har varit att ta reda på svar på alla detaljfrågor som dyker upp och som inte besvaras i andra utbildningsmaterial. Där ges den enkla bilden men sällan någon bra förklaring och specialfall beskrivs inte alls. I detta utbildningsmaterial finns alla dessa frågor redovisade och förklarade. Och! Dyker det upp en fråga som inte är besvarad kan det arbetas in i utbildningsmaterialet omedelbart.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2024-02-24 16:19 och är visad 978 gånger.