OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Inledning

Astronomisk navigation var under flera tusen år och fram till mitten av 1900-talet den metodik som fanns för att navigera till havs utan visuell kontakt med land. Därefter utvecklades de teletekniska navigationsteknikerna i mycket rask takt och idag är satellitbaserad navigation via så kallade GNSS (Global Navigation Satellit System) överlägset alla andra tekniker och metoder i form av;

  • Noggrannhet (några meters osäkerhet)
  • Enkelhet (läs av en display)
  • Pris (några hundralappar)
  • Prestanda (en position varje sekund)
  • Säkerhet (fungerar alltid och flera parallella system)

Trots detta finns det ett pånyttfött intresse för astronomisk navigation. Var och en som vill lära sig astronomisk navigation har så klart sina skäl men en kombination av sjömanskap, nostalgi, komplement till elektroniken och viljan att förstå är vanligast.

För egen del tycker jag framförallt att det är väldigt roligt att kunna!

eller;

"The science of navigation can be taught, but the art of navigation must be developed from experience" som Nathaniel Bowditch skriver i sin mycket kända och fortfarande storsäljande bok "Practical Navigator".

Med hopp om förliga vindar och klar himmel på era kommande seglingar!

 / Thomas Lundgren

Förkunskaper

För att lära sig att fastslå sin position med hjälp av en sextant krävs inga egentliga förkunskaper. För att få en exakt position krävs däremot mycket övning - som ger färdighet. För den som oroar sig för matematiken så omfattar den enbart enkel addition (plus) och subtraktion (minus).

Utskrifter

Utbildningsmaterialet går att skriva ut om man vill eller spara ner på din dator eller liknande. Då utbildningsmaterialet är omfattande rekommenderas i första hand att bara skriva ut nödvändiga tabeller och formulär.

Principen

Principen för att få fram en position med hjälp av astronomisk navigation är enkelt förklarat densamma som då man med hjälp av två bäringar till två objekt kan krysspejla sin position. Vid astronomisk navigation gör man samma sak fast till två himlakroppar på himlavalvet. I praktiken är detta omöjligt att göra därför har man kommit fram till ett antal förenklingar som gör att det fungerar i praktiken. Men momentet av krysspejling kvarstår!


Historia

Astronomisk navigation är en tusenårig kunskap. Men det var först på 1800-talet som de metoder, verktyg och tabeller blev tillgängliga som gav en position med relativt stor noggrannhet vid nästan vilken tidpunkt som helst på dagen.


Noggrannhet

Att astronomisk navigation inte är lämplig för inomskärs navigation säger sig nästan själv. Men hur stor noggrannhet kan man räkna med och förvänta sig? Och vilka är de vanligast felen vid astronomisk navigation?


Koordinatsystem

Longitud, latitud, ekvatorn, nollmeridianen och positionsangivelser i grader och minuter är nödvändigt att behärska vid all form av navigation. Så även vid astronomisk navigation.


Vinkelenheter

Vid astronomisk navigation används tabeller för att slå upp en mängd olika vinklar, höjder och liknande. Tack vare dessa tabeller blir matematiken för den astronomiska navigatören aldrig mer komplicerad en enkel addition (plus) och subtraktion (minus). Värt att veta är att alla beräkningar sker med vinklar som anges i grader och minuter. Ett gradtal kan aldrig bli större än 359,9° och minuterna kan aldrig bli fler än 59,99'.


Tidszoner och Tid

Vid färder på världens hav och till hamnar, platser och länder långt bort passerar man många tidszoner och därmed lokala tider. Vid astronomisk navigation är det UT1-tid som är styrande. Därmed kan det i en del situationer vara nödvändigt att förstå och behärska omräkning mellan olika tidszoner samt förstå definitionerna av de olika tiderna (exempelvis GMT, UT, UT1 och UTC).

Språk

Detta utbildningsmaterial är helt skrivet på svenska. Men då nära nog all annan modern litteratur, tryckt som elektronisk, inom astronomisk navigation är på engelska användes de engelska begreppen ofta i första hand i detta material. De vedertagna svenska begreppen anges där så är passande och möjligt. I avsnittet Ordlistan finns nära nog alla astronomiska ord och begrepp beskrivna.

Inspiration, kunskapskälla, stulna idéer och exempel

Jag har naturligtvis inte på något vis på egen hand funnit ut hur astronomiska navigation kan göras. Jag har lärt mig utifrån ett antal böcker och webbplatser.

Min kunskap om astronomisk navigation bygger på andra böcker, webbplatser och diskussioner med vänner och bekanta. Vad som är "mitt eget" är mina erfarenheter från helt okunnig till att faktiskt förstå och kunna förklara vad de olika stegen i metoderna egentligen gör. Samt naturligtvis hela upplägget av detta utbildningsmaterial, många illustrationer och formulär med mera.

En drivkraft till att utveckla detta utbildningsmaterial har varit att ta reda på svar på alla detaljfrågor som dyker upp och som inte besvaras i andra utbildningsmaterial. Där ges den enkla bilden men sällan någon bra förklaring och specialfall beskrivs inte alls. I detta utbildningsmaterial finns alla dessa frågor redovisade och förklarade. Och dyker det upp en fråga som inte är besvarad kan det arbetas in i utbildningsmaterialet omedelbart.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.


Sidan ändrades senast 2021-03-17 12:59 och är visad 2091 gånger.