Inledning


Författaren (Thomas) gör en solobservation.

AstronomiskNavigation.se är ett mycket omfattande utbildningsmaterial som i detalj beskriver historien, sextanten, observationen, metoderna och mycket mycket mer. Här får du lära dig flera olika metoder för att bestämma din position med hjälp av en sextant och teorin bakom metoderna. Naturligtvis finns här övningsuppgifter som du kan träna på och praktisera med. Mycket av materialet är fritt tillgängligt för att visa omfattningen. Vill du ha full tillgång materialet tecknar du enkelt ett abonnemang.

Astronomisk navigation var under flera tusen år och fram till mitten av 1900-talet den metodik som fanns för att navigera till havs utan visuell kontakt med land. Därefter utvecklades de teletekniska navigationsteknikerna i mycket snabb takt och idag är satellitbaserad navigation via så kallade GNSS (Global Navigation Satellit System) överlägset alla andra tekniker och metoder i form av;

  • Precision (några meters osäkerhet eller bättre).
  • Enkelhet (läs av en display eller digitalt sjökort).
  • Pris (några hundralappar och finns i många enheter).
  • Prestanda (en position varje sekund eller oftare).
  • Säkerhet (fungerar alltid och flera parallella system).

Trots detta finns det ett pånyttfött intresse för astronomisk navigation. Var och en som vill lära sig astronomisk navigation har så klart sina skäl men en kombination av sjömanskap, nostalgi, komplement till elektroniken och viljan att förstå är vanligast.

Förkunskaper

För att lära sig att fastslå sin position med hjälp av en sextant krävs inga egentliga förkunskaper. För att få en exakt position krävs däremot mycket övning - som ger färdighet. För den som oroar sig för matematiken så omfattar den enbart enkel addition (plus) och subtraktion (minus).

Principen

Principen för att få fram en position med hjälp av astronomisk navigation är enkelt förklarat densamma som då man med hjälp av två bäringar till två objekt kan krysspejla sin position. Vid astronomisk navigation gör man samma krysspejling fast till två himlakroppar på himlavalvet. I praktiken är detta omöjligt att göra därför har man kommit fram till ett antal förenklingar som gör att det fungerar i praktiken. Men principen med krysspejling kvarstår!


Historia

Astronomisk navigation är en tusenårig kunskap. Men det var först på 1800-talet som de metoder, verktyg och tabeller blev tillgängliga som gav en position med relativt stor precision vid nästan vilken tidpunkt som helst på dagen.


Precision

Att astronomisk navigation inte är lämplig för inomskärs navigation säger sig nästan själv. Men hur stor precision kan man räkna med och förvänta sig? Och vilka är de vanligast felen vid astronomisk navigation?


Koordinatsystem

Longitud, latitud, ekvatorn, nollmeridianen och positionsangivelser i grader och minuter är nödvändigt att behärska vid all form av navigation. Så även vid astronomisk navigation.


Vinkelenheter

Vid astronomisk navigation används tabeller för att slå upp en mängd olika vinklar, höjder och liknande. Tack vare dessa tabeller blir matematiken för den astronomiska navigatören aldrig mer komplicerad en enkel addition (plus) och subtraktion (minus). Värt att veta är att alla beräkningar sker med vinklar som anges i grader och minuter. Ett gradtal kan aldrig bli större än 359,9° och minuterna kan aldrig bli fler än 59,99'.


Tidszoner och Tid

Vid färder på världens hav och till hamnar, platser och länder långt bort passerar man många tidszoner och därmed lokala tider. Vid astronomisk navigation är det UT1-tid som är styrande. Därmed kan det i en del situationer vara nödvändigt att förstå och behärska omräkning mellan olika tidszoner samt förstå definitionerna av de olika tiderna (exempelvis GMT, UT, UT1 och UTC).


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2023-04-21 10:47 och är visad 3924 gånger.