Historiska metoder

Det finns också äldre historiska metoder för positionsbestämning än de som detta utbildningsmaterial främst omfattar. Några av dem är kortfattat beskrivna i detta material för den som är historiskt intresserad.

Måndistanser

Måndistanser (lunar distances / longitude by lunar distans) är den mest använda metoden för att fastställa longituden innan man hade exakta klockor med på fartygen.

Måndistansmetoden bygger på att mäta positionen för månen relativt till solen, någon planet eller stjärnor på ekliptikan. Metoden kan också beskrivas med att man mäter månens vinkelavstånd till solen, eller en närbelägen stjärna. Eftersom månen är "så nära" jorden jämfört med andra himlakroppar förändras dess position relativt fort jämfört med dessa andra himlakroppar i "bakgrunden".

Sight Reduction med Ageton-tabeller

Istället för att använda de "moderna" Sight Reduction-tabeller som detta utbildningsmaterial primärt är baserat på kan även andra "äldre" tabeller användas för detta ändamål.

En av dem är så kallade HO 211-tabeller eller just Agetontabeller efter dess upphovsman kommendör Arthur A. Ageton.

Agetontabellerna publicerades första gången 1931. De speciella fördelar som Ageton då förbättrade höjdtabellerna med var att fälla en perpendikel i den astronomiska grundtriangen och att arbeta med matematiska storheter som sekanter och cosekanter.


Sight Reduction med Bygrave-rulle

Med hjälp av en så kallad Bygrave-rulle kan man lösa Sight Reduction utan tabeller där man istället använder en "rund räknesticka" utvecklades av R.A.F, Kapten Leonard Charles Bygrave som en vidare utveckling av en äldre teknik.OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2023-04-07 20:43 och är visad 599 gånger.