Höjdrättning - Metoder

I detta kapitel förklaras de olika felen som en observation innehåller och hur de rättas för att en användbar observationshöjd ska erhållas.

Solen

Uppställningen nedan för att gå ifrån Hs (höjden avläst på sextanten) till Ht (sanna höjden) gäller för solen. Övriga himlakroppar följer samma arbetsgång med några variationer.

Hs     _____°___,__' (Höjd Sextanten)
CorrIE  ±    ___,__' (Sextantens Instrument Error)
========================
Ho    = _____°___,__' (Höjd Observerad)
CorrDIP -    ___,__' (Justering DIP)
========================
Ha    = _____°___,__' (Höjd Apparant)
CorrALT ±    ___,__' (Justering Altitude)
CorrXREF ±    ___,__' (Justering vid extremt tryck & temp)
========================
Ht    = _____°___,__' (Höjd True/Sanna höjden)

CorrALT består av summan av: 
CorrSD  ±    ___,__' (Justering Semi-Diameter)
CorrREF ±    ___,__' (Justering Refraction)
CorrPAR ±    ___,__' (Justering Parallax)

CorrIE är sextant beroende och kan vara höjdberoende varmed menas att felet kan vara olika stort beroende på den observerade höjden. En väl kalibrerad sextant har inga eller endast små fel. Detta värde är lika för alla himlakroppar.

CorrDIP läser man av i DIP-tabellen där ingångsvärdet är observatörens ögas höjd över vattenytan. Denna tabell är lika för alla himlakroppar.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMaSidan ändrades senast 2023-05-27 19:56 och är visad 553 gånger.