OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Fördjupning

I detta kapitel finns fördjupande information rörande astronomisk navigation. Kapitlet är på många vis att ses som överkurs då det går utmärkt att navigera astronomiskt utan att ha läst eller på annat vis förstått något av det som står eller finns beskrivet i detta kapitel. Men för den intresserade som vill förstå lite mer, lite djupare eller den som bara är nyfiken finns här mycket att ta del av.

Interceptmetoden

Här finner du ännu lite mer historik rörande Interceptmetoden.

Publikation 229 (Marine) vs 249 (Air)

Hittills har vi bara använt Sight Reduction-tabellerna i Publikation 249 (Air-navigation). Här redogörs för hur man använder Publikation 229 och vad skillnaderna är och blir.

Felen

Detta avsnitt tränger in mer på djupet rörande de olika mätfel som uppstår vid höjdobservation till en himlakropp. Olika himlakroppar drabbas lite olika av de olika felen.


Konstgjord horisont

Vad gör man om man inte kan se horisonten? Då kan man använda en så kallar konstgjord horisont (eller artificiell horisont). I detta avsnitt beskrivs hur man använder denna.


Astronomi

För den som undrar lite över hur den astronomiska navigationen hänger ihop med astronomin finns ett avsnitt om detta. Här förklaras de delar av astronomin som har koppling till astronomisk navigation.


Eget plottingblad

I detta utbildningsmaterial utgår vi i första hand ifrån förtryckta plottingblad. Sådana är naturligtvis inte nödvändiga - det går att göra egna utifrån ett blankt (eller med fördel rutigt) papper.


Det finstilta

Som alltid kan man inom alla kunskapsområden fördjupa sig ännu lite till vad gäller detaljer. I detta avsnitt fångas upp detaljer som ytterligare förklarar och fördjupar möjligheterna till astronomisk navigation.


Ordlista

Inom all "fackvetenskap" finns ett stort antal begrepp och termer som kan vara bra att känna till. Astronomisk navigation är en kunskap som nära nog excelerar i begrepp och termer.

Nomenklatur

Inom astronomisk navigation i synnerhet och detta utbildningsmaterial särskilt används en mängd förkortningar. Dessa finns här listade och kort förklarade.

Programvaror

Gammal teknik i all ära men går det inte att modernisera den astronomiska navigationen och använda datorer och programvaror istället? Självklart! Men det blir inte riktigt som förr om man gör det... Här finns ett antal länkar till olika programvaror!

Länkar

Söker man på astronomisk navigation på Internet finns det en enorm mängd webbplatser med olika innehåll, tips, råd, tabeller, erfarenheter och mycket annat. Här finns länkar till några av alla dessa webbplatser.

Matematiken

För den som önskar finns också en beskrivning av den bakomliggande matematiken för att på egen hand, utan tabeller, kunna ta fram sin position. Notera att detta är tämligen komplicerat och absolut inget som den vanliga navigatören ens funderar på att använda!


PZX-triangeln

PZX-triangeln har vi inte pratat så mycket om tidigare i utbildningsmaterialet då kunskap om den inte alls är nödvändig för använda astronomisk navigation. Men för den som verkligen vill förstå är detta avsnittet med stort P.OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.


Sidan ändrades senast 2021-05-16 23:31 och är visad 1650 gånger.