Principerna & Begreppen

Astronomisk Navigation bygger på några "grundläggande" principer och begrepp som i vissa fall är vitala för att kunna navigera astronomiskt och i andra fall inte alls är nödvändiga att förstå för att vara en god astronomisk navigatör. Men som med så mycket annat är det ofta roligare, och i vissa fall enklare, att lära sig saker om man fullt ut förstår dem.

I detta kapitel förklaras de viktigaste principerna och begreppen var och ett för sig utan att direkt koppla dem till någon metod för astronomisk navigation.

I kapitlet Fördjupning finns ytterligare teori, ordlista och nomenklatur.

Observationsfel

Av naturliga skäl så sker observationen av vald himlakropp från ytan på jorden till ytan på himlakroppen. För att matematiken som ligger bakom all astronomisk navigation ska fungera krävs det att den faktiska observationen "rättas" så att den verkar ha gjorts från jordens medelpunkt till medelpunkten på den valda himlakroppen. Jordens atmosfär ställer också till det genom att ljuset från himlakroppen bryts och ändrar vinkel innan det når ögat hos observatören.


Sanna middagen

Vad är sanna middagen och när inträffar den?

ZenitDistansen

ZenitDistansen är avståndet ifrån den punkt rakt under aktuell himlakropp över jordytan till observatören som gör observationen. Att beräkna ZenitDistansen är enkelt om man har förstått principerna för den.


Deklination

Deklinationen är en himlakropps aktuella höjd mätt som en vinkel från ekvatorn. Deklinationen är inom astronomisk navigation att jämföra med en himlakropps projektionspunkts latitud.


Greenwich Hour Angle (GHA)

GHA / G=Greenwich, X=Himlakroppen

Greenwich Hour Angel, inom astronomisk navigation, liknas vid en himlakropps projektionspunkts longitud. Och då en longitud som inte är uppdelad i västlig och östlig och där maximalt 180°. Utan istället är den alltid västlig och kan vara från 0° till 360°.


Local Hour Angle (LHA)

LHA / O=Observatören, X=Himlakroppen

Local Hour Angel är vinkeln, relativt lika GHA, mellan observatören och himlakropps projektionspunkt.


PZX-triangeln

PZX-triangeln har vi inte pratat så mycket om tidigare i utbildningsmaterialet då kunskap om den inte alls är nödvändig för använda astronomisk navigation. Men för den som verkligen vill förstå är detta avsnittet med stort P.


Aries

Stjärnorna är utmärkta att använda för navigation. Metodiken för stjärnnavigation är likartad med den för solen men där finns också några skillnader. Då vi kan använda många stjärnor för vår navigation blir det ohållbart att i nautikalalmanackan redovisa GHA och Dec för var och en av navigationsstjärnorna för alla hela timmar. Därför redovisas istället GHA och Dec enbart för "Aries" och en "justering" gentemot Aries för respektive stjärna som benämns som SHA.


Sidereal Hour Angle

I nautikalalmanackan redovisas SHA och Dec för varje navigationsstjärna. Med hjälp av GHA för Aries och SHA för aktuell stjärna kan GHA för aktuell stjärna beräknas.


Antagen position (AP)


En GNSS-position kan användas som antagen.

Den antagna positionen är den positionen som används för att avgränsa beräkningarna och plottningen då man gör en positionsbestämning med interceptmetoden.


Vald Position (CP)

Den valda positionen (CP / Chosen Position) är en position som enligt givna regler väljs utifrån den antagna positionen (AP) vid positionsbestämning med interceptmetoden.

Den valda positionen består som alla positioner av en longitud (CPLong) och en latitud (CPLat°). Nedan förklaras hur dessa väljs utifrån den antagna longituden (APLong) och antagna latituden (APLat).


Line Of Position (LOP)


En plottad LOP.

En LOP är en linje varpå observatören befinner sig någonstans men oklart var på linjen. Genom att ha två LOPar som korsar varandra erhålls en position där observatören befinner sig.

LOPar erhålls genom olika metoder av astronomisk navigation.


Equation of Time (EQ)


Equation of Time-diagram

I teorin rör sig ofta solen runt jorden på exakt 24 timmar och i exakt lika fart hela tiden. Vilket ger att solen förflyttar sig exakt 15° per timme över himlavalvet. Detta är det "teoretiska GHA".

I praktiken är det avsevärt mer komplicerat. Det är bland annat därför det finns särskilda tabeller för GHA som redovisar exakt för varje timme och dygn under ett år hur långt ifrån nollmeridianen (Greenwich) som solens projektionspunkt är. Detta är "sanna GHA".


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2023-04-30 14:11 och är visad 1077 gånger.