Vinkelenheter - Inledning

En majoritet av alla räknefel vid astronomisk navigation kommer från beräkningar med vinkelenheter. Alltså: Räkna noga!

De enda beräkningar som behöver göras är enkel addition (plus) och subtraktion (minus). Beräkningarna görs med vinkelenheter i form av grader och minuter vilket kräver lite eftertanke för den som är ovan.

En vinkelenhet består av en grad, en minut och oftast tiondelar av minuten. Vi arbetar inte med vinkelenheter bestående av sekunder i detta utbildningsmaterial.

Det finns övningsuppgifter för vinkelberäkningar för den som önskar öva;

Minutöverskott

Ett minutöverskott fås då man adderar två minuter med varandra och summan blir 60' eller mer. Lösningen är då att ta bort 60' från minuterna och istället lägga till en hel grad.

  4° 36'
+12° 42'
========
 16° 78'

Då 78' är mer än 60' ska minuten istället vara 78' - 60' = 18'. 60' = 1°.
I gengäld ska då graderna ökas 16° + 1° = 17°.

========
 17° 18'

Minutunderskott

Ett minutunderskott fås då man subtraherar två minuter med varandra och summan blir negativ. Lösningen är då att hämta en grad och därmed lägga till 60'.

 23° 36'
- 4° 57'
========
 19°-21'

-21' kan vi inte använda. Vi måste således "låna" en grad (i form av 60'). -21' + 60' = +39'. I gengäld ska då graden minskas 19° - 1° = 18°.

========
 18° 39'

Gradöverskott

Blir summan vid en addition av longitudgrader eller latitudgrader större än 360° så ska man minska med 360°. Ett varv runt jorden kan aldrig bli mer än 360°.

  94°
+312°
=====
 406° 
-360°
=====
  46°

Gradunderskott

Fås ett minusvärde som resultat vid en subtraktion, så lägger man till 360° (ett helt varv).

 112°
-220°
=====
-108°
+360°
=====
 252°

Tiondelar av minuter

Notera att tiondelar av minuter beräknas som just tiondelar.

  12,5'
 +21,4'
=======
  33,9'

  27,7'
 +35,4'
=======
1°03,1'

  37,2'
 -27,9'
=======
   9,3'


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2023-05-02 07:35 och är visad 937 gånger.