Koordinatsystem - Inledning

Jordens koordinatsystem består av latituds- och longitudslinjer. Ekvatorn är den "nollte" latitudslinjen (latitudsparallellen). Härifrån räknar man åt vardera hållet 90 latitudgrader mot söder till sydpolen respektive mot norr till nordpolen.

Sydpolen ligger alltså på S90° och nordpolen på N90°.

Alla longitudslinjer (meridianer) går från pol till pol. Longitud noll (prime meridian / noll-meridinanen) går precis genom den engelska staden Greenwich (strax öster om London). Longituden räknas sedan i grader från Greenwich longitud åt väster (i riktning mot Amerika) som västlig longitud, och från Greenwich åt öster (i riktning mot Ryssland) som ostlig longitud. Totalt blir det 360 longitudgrader. Longitud 180° (vid Fidjiöarna; alltså exakt på motsatta sidan till Greenwich) är följaktligen såväl W180° som E180°. Den så kallade datumlinjen följer i stort denna longitud.

Latituden anges alltid före longituden för en position; N42°, W18°.

Då jorden "smalnar av vid polerna" blir longitudminuterna och -graderna nära polerna kortare än vid ekvatorn. Latitudminuterna och -graderna är däremot lika långa överallt på jorden. Därför lämpar sig latitudminuten och latitudgraden utmärkt som måttsystem för sjöfarten. Vilket har gett oss enheten distansminut vilken är exakt en latitudminut lång. Avståndet mellan två latitudparalleller med en grads mellanrum är därför överallt på jorden 60 distansminuter.

Det går 60 longitudminuter på varje longitudgrad. Det går 60 latitudminuter på varje latitudgrad. Det är mycket viktigt att man håller reda på detta då man gör beräkningar med vinkelenheter.

Minuter då man talar om vinklar benämns normalt som bågminuter.

Varje minut kan i sin tur delas upp i 60 bågsekunder. Dessa bågsekunder skrivs med tecknet " (dubbelapostrof). N42°12'28" utläses som Nord 42 grader, 12 minuter och 28 sekunder. Vanligast är att man i stället för bågsekunder arbetar med tiondels minuter. N42°12,47' är exakt samma latitud som den ovan angivna med 28".

Man måste behärska det här koordinatsystemet ordentligt för det kommer man arbeta med mycket vid astronomiska navigationen.

Positioner och vinklar

Inom astronomisk navigation används normalt enbart vinklar och positioner angivna i grader, minuter samt delar av minuter.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2023-05-02 07:35 och är visad 1154 gånger.