OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Astronomi

Med hjälp av kunskaper om astronomisk navigation och de tabeller som används är det lätt att bli bekant med och få en större förståelse för lite astronomi.

Jorden är universums centrum

Att jorden inte är centrum i universum har varit känt länge. Kanske var det till och med så att de som tidigt utvecklade teknik och kunskap för astronomisk navigation var bland de första att inse att jorden inte är i centrum av universum.

Men trots detta så bygger astronomisk navigation på den förenklingen att alla himlakroppar rör sig runt jorden. Detta resulterar i att alla tabeller är beräknade som om det vore på detta vis. Att det är jorden som snurrar runt och därmed ger oss dygnets variationer är självklart för alla idag. Men i de astronomiska tabellerna är det solen och de andra himlakropparna som snurrar runt jorden.

Detta påverkar inte noggrannheten på något vis. Men det gör tabellerna enklare.

Himlakropparna

Solen

Solen är den himlakropp som är mest känd för att användas vid astronomisk navigation. I vårt solsystem är solen medelpunkten som alla planeterna snurrar runt. Solen är en stjärna. Orsaken till att den inte bara är en "prick" på himlavalvet är för att jorden ligger "nära" solen.

Jorden

Den tid det tar för jorden att rotera ett varv runt solen är definitionen av ett år (365 dagar). I praktiken är det lite drygt ett år. Därför har vi skottår ibland. Jordens bana runt solen är inte en perfekt cirkel. Detta gör att de tabeller som används för solen är unika för varje år.

Månen

Månen är den minsta himlakroppen vi använder för astronomisk navigation. För en observatör på jorden verkar månen stor. Orsaken är given; Månen ligger "väldigt" nära jorden. Månen roterar ett varv runt jorden på 28 dagar. Inte heller månens varv runt jorden är en perfekt cirkel. Detta gör att de tabeller som används för månen är unika för varje år.

Planeterna

Runt solen finns totalt nio planeter. Från solen och utåt är de Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Med blotta ögat från jordytan är det i praktiken bara Venus, Mars, Jupiter och Saturnus som kan observeras. Det är således dessa fyra som används vid astronomisk navigation. Inte heller deras varv runt solen är en perfekt cirkel. Detta gör att de tabeller som används för planeterna är unika för varje år.

Stjärnor

Solen är bara en av ett nästan oändligt antal stjärnor i universum. För astronomisk navigation har man valt ut 57 av dem som man tar med i tabellerna. Dessa 57 är valda för att de ska vara väl spridda hela varvet runt och vara relativt ljusstarka och därmed relativt lätta att identifiera. Stjärnorna roterar inte runt något utan har en relativt fast position i universum. Att de roterar runt centrum på vår galax Vintergatan bortser vi ifrån här. Att de ser ut att röra på sig beror på att jorden roterar runt sin egen axel på 24 timmar och runt solen på ett år. Trots detta krävs det uppdaterade tabeller för stjärnorna vart 5:e år. Orsaken till detta är att universum expanderar och därmed så förändras även stjärnornas läge relativt jorden. Men inte så mycket att tabellerna måste uppdateras varje år.

Sommarsolstånd och Vintersolstånd

Då jorden rotationsaxel inte är vinkelrät mot solen varierar solens deklination. Detta är orsaken till att vi på jorden får olika årstider. De varma årstiderna har vi när den delen av jorden är mest vänd mot solen. De kalla när samma del är mer "bortvänd" från solen.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.


Sidan ändrades senast 2021-04-03 14:08 och är visad 283 gånger.