Long Term Almanac - Tabeller


Long Term Almanac 2000-2050.

I boken Long Term Almanac 2000-2050 (förkortat till LTA) av Geoffrey Kolbe finns en kompakt nautikalalmanacka (48 sidor) för solen och 39 navigations stjärnor ihop med omräkningstabeller som gör att man kan ta fram GHAt och DECt för vilken tid som helst under dessa 50 åren men en precision bättre än 0,3' gentemot de vanliga tabellerna.

I boken finns också en kompakt Sight Reduction (30 sidor) som ihop med ytterligare tabeller ger Hct och Azimuten med samma precision.

I boken finns också förenklade/kompakta tabeller för höjdrättning samt några omräkningstabeller.

Att använda denna bok kräver att man behärskar astronomisk navigation tämligen väl annars är tröskeln hög. I boken finns formulär och beskrivningar hur omräkningarna görs för att erhålla GHAt, DECt, Hct och Zn.

Tabellerna i denna bok är upphovsrättsskyddade och finns därför inte att tillgå i detta utbildningsmaterial. Den intresserade beställer boken från sin favoritbokhandlare. Priset är cirka 400 kronor (2023). ISBN: 978-0-914025-10-8.

Exempel

Detta exempel bygger på samma observation som används i kapitlet Metoder / Interceptmetoden - Solen. Här används enbart tabellerna i LTA vilket ger en möjlighet att jämföra dem mot att använda de ordinarie tabellerna. Skillnaden är mycket liten som framgår i jämförelsen i slutet. LTA kan således ersätta samtliga övriga tabeller om man så önskar.

Steg 1 / Förberedelser

Lika som med de ordinarie tabellerna.

 • AP = N50°15', W165°20'
 • DateUTC = 2000-06-20
 • HE = 3,8 meter

Steg 2 / Observationen

Lika som med de ordinarie tabellerna.

 • Hs = 62°21,4'
 • Limb = Lower Limb
 • TimeUTC = 22:31:16

TimeUTC behöver omvandlas till ett så kallat tidvärde (T) för att senare kunna använda ihop med tabellerna i LTA. T är ett decimaltal (i timmar) som representerar tiden för observationen. I LTA (sidan 62) finns en tabell för denna omvandling. Omvandlingen kan även göras manuellt med en miniräknare;

   22      = 22   Timmarna (22)
  +  31/60   = 0,516 Minuterna (31)
  +   16/60/60 = 0,004 Sekunderna (16)
============================================
 =        = 22,52  T (timvärdet)

Steg3 / Höjdrättning

Lika som med de ordinarie tabellerna.

   62°21,4' Hs
  -   2,6' CorrIE (on the arc)
=================================
 =  62°18,8' Ho
  -   3,4' CorrDIP (LTA sidan 68)
=================================
 =  62°15,4' Ha
  +  15,6' CorrALT (LTA sidan 68)
=================================
 =  62°31,0' Ht

Steg 4 / Nautikalalmanackan

För att använda tabellerna måste vi först ta fram två värden som beror på vilket år det är. Detta görs med tabellen på sidan 61 i LTA.

År 2000 ger att;

 • a = 0
 • b = 0

Därefter slår vi upp GHA och DEC i LTA. För juni år 2000 finns tabellen på sidan 9 i LTA. De värden som avläses här är för klockan 00:00:00 vid aktuellt datum.

GHA med justeringskonstanter avläses där för den 20/6 till;

 • GHA SUN = 179°37,4'
 • GHA HRLY ACCN = -0,14'
 • GHA QUAD CORR = -0,21'

DEC med justeringskonstanter avläses där för den 20/6 till;

 • DEC SUN = N/+ 23°26,0'
 • DEC HRLY RATE = +0,01'
 • DEC QUAD CORR = -0,01'

Steg 5 / Korrektion

GHA

Då LTA används får GHA tre olika justeringar. En utifrån tiden, en utifrån T & GHA HRLY RATE och en utifrån a & GHA QUAD CORR.

CorrGHA-T för klockslaget 22:31:16UTC tas fram;

   330°    För 22 timmar (LTA sidan 63)
  +  7°45'   För 31 minuter (LTA sidan 63)
  +   4,0'  För 16 sekunder (LTA sidan 63)
========================================================
 =  337°49,0'  CorrGHA-UTC
     22,52  T
 * -   0,14' GHA HRLY ACCN 
============================
 = -    3,2' CorrGHA-T
     0    a
 *   - 0,21' GHA QUAD CORR
============================
 =   - 0,0'  CorrGHA-a

Vi kan nu beräkna GHAt.

   179°37,4'  GHA SUN
  + 337°49,0'  CorrGHA-UTC
  -   3,2'  CorrGHA-T
  -   0,0'  CorrGHA-a
===============================
 =  517°23,2'  GHA
  - 360°
===============================
 =  157°23,2'  GHAt


DEC

Då LTA används får DEC två justeringar. En utifrån T & DEC HRLY ACCN och en utifrån a & DEC QUAD CORR.

     22,52  T
 *   + 0,01' DEC HRLY ACCN 
============================
 =   + 0,22' CorrDEC-T
     0   a
 *   - 0,01' DEC QUAD CORR
============================
 =    0,0  CorrDEC-a

Vi kan nu beräkna DECt.

 N/+ 23°26,0'  DEC SUN
  +   0,22' CorrDEC-T
     0,0'  CorrDEC-a
==============================
 = N/+ 23°26,2' DECt

Steg 6 / LHA

Vi har till detta steg med oss;

 • GHAt = 157°23,2'
 • APLong = W165°20'

Då GHAt är mindre än APLong börjar vi med att adderar 360° (ett helt varv) till vårt GHAt. Detta för att vi inte ska få negativa värden lite senare i detta steg.

   157°23,2' GHAt 
  + 360°
=====================
 =  517°23,2' GHAt

Nästa steg är att ta fram CPLong. I avsnittet Principerna & Begreppen | Valda positionen beskrivs i detalj hur CPLong tas fram. Principen är lika som då de ordinarie tabellerna används.

 • CPLong = W165°23,2'

Vi kan nu beräkna LHA genom att subtrahera CPLong från GHAt.

   517°23,2' GHAt   
 W/- 165°23,2' CPLong 
=====================
 =  352°00,0' LHA

Steg 7 och 8 / Sight Reduction

Att använda de kompakta Sight Reduction-tabellerna i LTA innebär ett antal steg och justeringar varvid steg 7 och 8 "flyter samman" till ett mer omfattande steg. Flera värden ska avrundas till närmaste grad. Värden lika med eller större än 30' och 0,5° avrundas då uppåt.

De kompakta Sight Reduction-tabellerna finns att ladda ner i avsnittet Tabeller / Sight Reduction.

Ingångsvärden är;

 • CPLat = N50°
 • LHA = 352°
 • DECt = N/+ 23°26,2'
 • SAME (DEC = N / CPLat = N)


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2023-05-28 19:57 och är visad 223 gånger.