Exempel - Vinkelenheter

Vid astronomisk navigation använder man idag tabeller istället för att räkna i nästan alla steg i de olika metoderna. Men man adderar eller subtraherar vinklar. Det är enkel matematik men då vinklarna mäts i grader och minuter och inte i 100- och 10-delar som vi normalt är vana att räkna med krävs en förståelse för beräkningar med vinkelenheter. Nedan visas, som ett exempel ur materialet, avsnittet om Beräkning med vinkelenheter.Beräkning med vinkelenheter

En majoritet av alla räknefel vid astronomisk navigation kommer från beräkningar med vinkelenheter. Alltså: Räkna noga!

De enda beräkningar som behöver göras är enkel addition (plus) och subtraktion (minus). Beräkningarna görs med vinkelenheter i form av grader och minuter vilket kräver lite eftertanke för den som är ovan.

En vinkelenhet består av en grad, en minut och oftast tiondelar av minuten. Vi arbetar inte med vinkelenheter bestående av sekunder.

Det finns övningsuppgifter för vinkelberäkningar för den som önskar öva;

Minutöverskott

Ett minutöverskott fås då man adderar två minuter med varandra och summan blir 60' eller mer. Lösningen är då att ta bort 60' från minuten och istället lägga till en hel grad.

  4° 36'
+12° 42'
========
 16° 78'

Då 78' är mer än 60' ska minuten istället vara 78' - 60' = 18'. I gengäld ska då graden ökas 16° + 1° = 17°.

========
 17° 18'

Minutunderskott

Ett minutunderskott fås då man subtraherar två minuter med varandra och summan blir negativ. Lösningen är då att hämta en grad och därmed lägga till 60'.

 23° 36'
- 4° 57'
========
 19°-21'

-21' kan vi inte använda. Vi måste således "låna" en grad (i form av 60'). -21' + 60' = +39'. I gengäld ska då graden minskas 19° - 1° = 18°.

========
 18° 39'

Gradöverskott

Blir summan vid en addition av longitudgrader eller latitudgrader större än 360° så ska man minska med 360°. Ett varv runt jorden kan aldrig bli mer än 360°.

  94°
+312°
=====
 406° 
-360°
=====
  46°

Gradunderskott

Fås ett minusvärde som resultat vid en subtraktion, så lägger man till 360° (ett helt varv).

 112°
-220°
=====
-108°
+360°
=====
 252°

Tiondelar av minuter

Notera att tiondelar av minuter beräknas som just tiondelar.

  12,5'
 +21,4'
=======
  33,9'

  27,7'
 +35,4'
=======
1°03,1'

  37,2'
 -27,9'
=======
   9,3'

Sidan ändrades senast 2020-03-08 16:51 och är visad 448 gånger.