Exempel - Tidszoner

Vid astronomisk navigation utgår alla tabeller ifrån UTC-tid. Därmed krävs en förståelse för tidszoner och omvandling av klockslag mellan lokal tid och UTC-tid (och möjligen tvärtom). För detta finns ett särskilt avsnitt i utbildningsmaterialet som finns med här som exempel på omfattning och upplägg.Tidszoner

Jorden är uppdelad i 24 tidszoner. Historiskt sett utgår tidszonerna ifrån Greenwich strax öster om London och begreppet GMT (Greenwich Mean Time) är därför känt av de flesta. GMT har nu ersatts av UTC (Coordinated Universal Time).

Storbritannien ligger i tidszonen UTC. Sverige och Frankrike ligger i tidszonen UTC+1. Finland ligger i tidszonen UTC+2. New York (USA) ligger i tidszonen UTC-5.

Solen går upp i öster och då den roterar från väst mot öst (moturs om man ser på jorden ovanifrån mot nordpolen) går därmed solen i Sverige upp tidigare än vad den gör i Storbritannien. Vi (Sverige) ligger på "plus" före Storbritannien och har därför UTC+1 som tidszon.

För sommartid lägger man till en timma till den lokala tiden.

 12:25 (Svensk normaltid)
+01:00 (Justering till sommartid)
==================================
 13:25 (Svensk sommartid)

Det finns övningsuppgifter för tidszoner för den som önskar öva;

Räkna om UTC-tid till lokal tid

För att räkna om UTC-tid till lokaltid adderar man tidszonen till UTC-tiden och får då den lokala tiden.

En UTC-klocka visar 14:57 på Bermuda som ligger i tidszon UTC-4. Vad är den lokala tiden? Plus och Minus för tidszonen ger subtraktion.

14:57 (UTC)
+UTC-4 (Tidszon för Bermuda)
===========================
10:57 (Lokal tid)

En UTC-klocka visar 14:57 på Mauritius som ligger i tidszon UTC+4. Vad är den lokala tiden? Plus och Plus för tidszonen ger addition.

14:57 (UTC)
+UTC+4 (Tidszon för Mauritius)
=============================
18:57 (Lokal tid)

Räkna om lokal tid till UTC-tid

Vid omräkning från lokal tid till UTC-tid subtraherar man istället tidszonen från den lokala tiden.

Minus och Minus för tidszonen ger addition.

10:57 (Lokal tid på Bermuda)
-UTC-4 (Tidszon för Bermuda)
============================
14:57 (UTC)

Minus och Plus för tidszonen ger subtraktion.

18:57 (Lokal tid på Mauritius)
-UTC+4 (Tidszon för Mauritius)
==============================
14:57 (UTC)

"Datumöverslag" på grund av tidszoner

I och med att astronomisk navigation så att säga använder hela jorden på en gång drabbas vi lite ytterligare av detta med tidszoner. Vi kan ha ett datum där vi är och ett annat datum vid nollmeridianen. När klockan är 18:35Lokal den 21:e juni där vi befinner oss (Pitcairn-öarna i Stilla Havet med tidszonen UTC-9) vad är då UTC-tiden och UTC-datumet?

18:35 (Lokal tid på Pitcairn)
-UTC-9 (Tidszonen för Pitcairn)
==============================
27:35 ("UTC-tid")

Klockslaget 27:00 har vi inte på vår klockan. Alltså måste vi subtrahera det med 24:00 för att få rätt klockslag.

 27:35 ("UTC-tid")
-24:00 (Ett dygn framåt)
======================
 3:35 (UTC)

Klockan är således 03:35UTC. Men vi kan också ganska enkelt förstå att vi har bytt datum under våra beräkningar. Vi har den 21:e juni på Pitcairn men vid Greenwich som UTC-tiden utgår ifrån har vi den 22:a juni (klockan 03:35 på natten).

Detta med vilket datum vi har lokalt och vilket UTC-datum vi har är viktigt att komma ihåg att kontrollera då vi senare ska hämta information i Nautikalalmanackan utifrån UTC-datum och UTC-tiden. Ett tydligt sätt att arbeta med tidszonerna är att rita jorden uppifrån och markera de olika tiderna man har att arbeta med ihop med 00-slaget och därmed skiftet av datum. Se bilderna nedan som ett exempel på detta. Notera att jorden sedd uppifrån på detta viset roterar moturs.


 • Exempel 2: Vi backar (UTC-9) men passerar inte 00-slaget. Inget dygnsöverslag.
 • Exempel 3: Vi backar (UTC-9) och passerar 00-slaget. Därmed går vi ett dygn bakåt.
 • Exempel 4: Vi går framåt (UTC+9) och passerar 00-slaget. Därmed går vi ett dygn framåt.


Världens tidszoner

Kartan nedan visar världens tidszoner. Studera den gärna och notera att en del länder inte alltid ligger i den tidszonen som är logisk (eller man tror). Notera också att en del länder har valt att lägga sig mellan två tidszoner och därmed har exempelvis UTC-5½ (bland annat Indien).


Klicka på bilden för en förstoring.


Alla länder har valt sin eller sina tidszoner. Kartan nedan visar hur fel ett land/område ligger i förhållande till sin astronomiskt korrekta tidszon.


Klicka på bilden för en förstoring.


Tips

Att ha en dedicerad klocka vid navigationsbordet som är märkt med "OBS! UTC-tid" och alltid visar UTC-tid underlättar mycket.

Läs mer om tidszoner


Sidan ändrades senast 2020-03-09 23:46 och är visad 825 gånger.