Exempel - Tidszoner

Vid astronomisk navigation utgår alla tabeller ifrån UT-tid. Därmed krävs en förståelse för tidszoner och omvandling av klockslag mellan lokal tid och UT-tid (och möjligen tvärtom). För detta finns ett särskilt avsnitt i utbildningsmaterialet som finns med här som exempel på omfattning och upplägg.Tidszoner

Jorden är uppdelad i 24 tidszoner. Historiskt sett utgår tidszonerna ifrån Greenwich strax öster om London och begreppet GMT (Greenwich Mean Time) är därför känt av de flesta. GMT har nu ersatts av UTC (Coordinated Universal Time). UTC är en mycket strikt och exakt tid som bland annat justeras med skottsekunder lite då och då. En mer praktisk tid är UT (Universal Time) som vid de allra flesta tillfällen är vad man egentligen menar när man talar om tid.

UT och UTC justeras inte för sommartid.

Storbritannien ligger i tidszonen UT. Sverige och Frankrike ligger i tidszonen UT+1. Finland ligger i tidszonen UT+2. New York (USA) ligger i tidszonen UT-5.

Solen går upp i öster och då den roterar från väst mot öst (moturs om man ser på jorden ovanifrån mot nordpolen) går därmed solen i Sverige upp tidigare än vad den gör i Storbritannien. Vi (Sverige) ligger på "plus" före Storbritannien och har därför UT+1 som tidszon.

För sommartid lägger man till en timma till det lokala tiden.

 12:25 (Svensk normaltid)
+01:00 (Justering till sommmartid)
==================================
 13:25 (Svensk sommartid)

Det finns övningsuppgifter för tidszoner för den som önskar öva;

Räkna om UT-tid till lokal tid

För att räkna om UT-tid till lokaltid adderar man tidszonen till UT-tiden och får då den lokala tiden.

En UT-klocka visar 14:57 på Bermuda som ligger i tidszon UT-4. Vad är den lokala tiden? Plus och Minus för tidszonen ger subtraktion.

14:57 (UT)
+UT-4 (Tidszon för Bermuda)
===========================
10:57 (Lokal tid)

En UT-klocka visar 14:57 på Mauritius som ligger i tidszon UT+4. Vad är den lokala tiden? Plus och Plus för tidszonen ger addition.

14:57 (UT)
+UT+4 (Tidszon för Mauritius)
=============================
18:57 (Lokal tid)

Räkna om lokal tid till UT-tid

Vid omräkning från lokal tid till UT-tid subtraherar man istället tidszonen från den lokala tiden.

Minus och Minus för tidszonen ger addition.

10:57 (Lokal tid på Bermuda)
-UT-4 (Tidszon för Bermuda)
============================
14:57 (UT)

Minus och Plus för tidszonen ger subtraktion.

18:57 (Lokal tid på Mauritius)
-UT+4 (Tidszon för Mauritius)
==============================
14:57 (UT)

"Datumöverslag" på grund av tidszoner

I och med att astronomisk navigation så att säga använder hela jorden på en gång drabbas vi lite ytterligare av detta med tidszoner. Vi kan ha ett datum där vi är och ett annat datum vid nollmeridianen. Är klockan 18:35Lokal den 21:e juni där vi befinner oss (Pitcairn-öarna i Stilla Havet med tidszonen UT-9) vad är då UT-tiden och UT-datumet?

18:35 (Lokal tid på Pitcairn)
-UT-9 (Tidszonen för Pitcairn)
==============================
27:35 ("UT-tid")

Klockslaget 27:00 har vi inte på vår klockan. Alltså måste vi subtrahera det med 24:00 för att få rätt klockslag.

 27:35 ("UT-tid")
-24:00 (Ett dygn framåt)
======================
  3:35 (UT)

Klockan är således 03:35UT. Men vi kan också ganska enkelt förstå att vi har bytt datum under våra beräkningar. Vi har den 21:e juni på Pitcairn men vid Greenwich som UT-tiden utgår ifrån har vi den 22:a juni (klockan 03:35 på natten).

Detta med vilket datum vi har lokalt och vilket UT-datum vi har är viktigt att komma ihåg att kontrollera då vi senare ska hämta information i Nautikal Almanackan utifrån UT-datum och UT-tiden. Ett tydligt sätt att arbeta med tidszonerna är att rita jorden uppifrån och markera de olika tiderna man har att arbeta med ihop med 00-slaget och därmed skiftet av datum. Se bilderna nedan som ett exempel på detta. Notera att jorden sedd uppifrån på detta viset roterar moturs.


  • Exempel 2: Vi backar (UT-9) men passerar inte 00-slaget. Inget dygnsöverslag.
  • Exempel 3: Vi backar (UT-9) och passerar 00-slaget. Därmed går vi ett dygn bakåt.
  • Exempel 4: Vi går framåt (UT+9) och passerar 00-slaget. Därmed går vi ett dygn framåt.


Världens tidszoner

Kartan nedan visar världens tidszoner. Studera den gärna och notera att en del länder inte alltid ligger i den tidszonen som är logisk (eller man tror). Notera också att en del länder har valt att lägga sig mellan två tidszoner och därmed har exempelvis UT-5½ (bland annat Indien).


Klicka på bilden för en förstoring.


Alla länder har valt sin eller sina tidszoner. Kartan nedan visar hur fel ett land/område ligger i förhållande till sin astronomiskt korrekta tidszon.


Klicka på bilden för en förstoring.


Tips

Att ha en dedicerad klocka vid navigationsbordet som är märkt med "OBS! UT-tid" och alltid visar UT-tid underlättar mycket.

Läs mer om tidszoner


Sidan ändrades senast 2018-03-01 12:41 och är visad 247 gånger.