Gryning / Skymning (Twilight)

Vid navigation med hjälp av stjärnorna underlättar det mycket om man redan i förväg vet när de sannolikt kommer att vara synliga på den position där man befinner sig. Detta beräknar man genom en "medelvärdesberäkning" av Nautic-twilight, Civil-twilight och Sunrise/Sunset.

Orsaken till detta är att vid sådan navigation kan man bara göra observationer under den "korta" period då det är just gryning och skymning. Det är då både den sanna horisonten syns och stjärnorna (eller planeterna) kan observeras samtidigt. Tidigare eller senare så syns antingen inte horisonten, stjärnorna eller planeterna.

Det finns flera olika "nivåer" på gryning och skymning (det som på engelska går under samlingsnamnet "twilight").


I nautikalalmanackan finns två tabeller just för de olika "nivåerna" för gryningen och skymningen.

Efter en natt inträffar först den astronomiska gryningen. Denna redovisas inte alltid i nautikalalmanackan. Den astronomiska gryningen pågår från det ögonblick då solens överkant är 18° från horisonten ända tills solen överkant börjar klättra över horisonten. Det är under den astronomiska gryningen som himmelen börjar ljusna om än mycket lite.

Den nautiska gryningen börjar då solens överkant är 12° från horisonten. Tidpunkten för detta finns alltid i den nautiska almanackan. Det är vid denna tidpunkt som horisonten är användbar samtidigt som det ännu är tillräckligt mörkt så att de ljussvaga himlakropparna ännu är möjliga att se i sextanten.

Den civila gryningen börjar då solens överkant är 6° från horisonten. Här börjar de de flesta himlakroppar försvinna från himlavalvet då det helt enkelt är för ljust.

Soluppgången börjar då solens överkant börjar klättra över horisonten.

Gryningen och skymningen varierar med latituden. Dessutom varierar längden på de olika "twilightsena" med latituden. På höga latituder stiger/sjunker solen mycket långsammare än på ekvatorn.

Ingångsvärdet i tabellen är därför det aktuella datumet (tabellen visar samma tider för de tre dygnen på sidan i nautikalalmanackan), aktuella latituden samt den önskade "twilighten". Utgångsvärdet är klockslaget för twilighten. Klockslaget är lite teoretiskt. Det är den tid som hade varit lokal om alla platser följt UTC-tidszonerna slaviskt. Det är således inte den lokala tiden och inte heller UTC-tiden (då hade soluppgången enligt tabellen inträffat mitt i natten på datumlinjen).

Ett exempel på en twilight-tabell (2000-02-24);


Arbetsgången

  1. Ta fram den antagna positionen (latitud och longitud).
  2. Bestäm om det är grynings-twilighten eller skymnings-twilighten som önskas beräknas.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2022-12-07 22:08 och är visad 644 gånger.