OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Interceptmetoden - Stjärnorna

Stjärnorna är utmärkta att använda för navigation. Metodiken för stjärnnavigation är likartad med den för solen men där finns också några skillnader. Då vi kan använda många stjärnor för vår navigation blir det ohållbart att i nautikalalmanackan redovisa GHA och Dec för var och en av navigationsstjärnorna för alla hela timmar. Därför redovisas istället GHA och Dec enbart för "Aries" och en "justering" gentemot Aries för respektive stjärna som benämns som SHA.

Aries skrivs i tabeller och liknande ofta ut med tecknet ♈ vilket är det grekiska tecknet just för Aries. Som en bild:

Det finns övningsuppgifter för Stjärnorna för den som önskar öva;

Fördelar

 • Det finns 58 navigationsstjärnor. Detta gör att man vid nära nog samma tidpunkt kan ta stjärnhöjder till flera olika stjärnor och därigenom få en omedelbar position vid plottningen.
 • Är någon av höjderna feltagen så framgår det tydligt vid plottningen och den stjärnan kan man då bortse ifrån. Detta gör att säkerheten och noggrannheten blir hög för en stjärn-fix.
 • En stjärn-LOP kan enkelt kombineras med en LOP för en annan himlakropp (annan stjärna, månen, solen eller en planet) om så önskas för att omedelbart erhålla en fix.

Nackdelar

 • Höjden till stjärnorna kan bara tas under "en kort stund" (10-30 minuter beroende på aktuell latitud) i gryningen och skymningen då horisonten är väl synlig och stjärnorna ljus ännu bryter igenom solljuset.
 • Det är i praktiken omöjligt att särskilja en stjärna ifrån en annan stjärna utifrån dess utseende. Därigenom krävs normalt en del förberedelser som ger stöd i var man ska leta efter en viss stjärna.
 • Ungefär hälften av navigationsstjärnorna befinner sig alltid eller större delen av året på andra halvklotet. Detta ger en mindre mängd möjliga stjärnor att använda än det totala antalet om 58 som finns i tabellerna.
 • Ett antal av navigationsstjärnorna har en deklination som är större än 29° och är därmed inte användbara med hjälp av Sight Reduction-tabellerna för air navigation (Pub.249) utan kräver istället de mer omfattade Sight Reduction-tabellerna för marin navigation (Pub.229).
 • Stjärnorna kan vara svåra att se i en sextant som inte är utrustad med lämplig kikare/optik.
 • Navigation med stjärnorna kräver i praktiken ytterligare en omfattande tabell; Selected Stars.

Principen

Principen som används är interceptmetoden.

Arbetsgång

 1. Planera dina höjdobservationer av stjärnorna på lämplig vis. Några metoder för detta beskrivs längre ner i detta avsnitt.
 2. Ta de stjärnhöjder som önskas.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2021-12-26 21:18 och är visad 1502 gånger.