OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förenklad Middagslongitud

Bland tabellerna finns en tabell som kallas Deklination och Equation of Time på endast tre sidor. Den tabellen redovisar det som kallas för Equation of Time som en medel vinkel för varje dag under året. Genom att använda denna tabellen istället för en komplett nautikalalmanacka erhålls en avsevärt mindre noggrann position! Noggrannheten ska antas vara mellan +/- 20' och 60'. Fördelen är att det räcker med en tabell på endast tre sidor som inte behöver uppdateras varje år.

Fördelar

 • Man behöver inte göra några ritningstekniska konstruktioner, resultatet av de enkla uträkningarna blir med en gång båtens longitud.
 • För en gångs skull behöver man inte rätta den observerade höjden. Här gäller det "bara" att två gånger observera exakt samma höjd.
 • Har sextanten fått sig en törn så att man är tveksam om den på trumman avlästa höjden är riktig, kan man trots allt fortsätta att navigera med hjälp av middagslongituden, då det inte hänger på hur stor den observerade höjden är, utan bara på att man observerar en exakt lika höjd två gånger.

Nackdelar

 • Den förenklade metoden ger endast en grov longitud.
 • Det behövs två höjdobservationer för att få en ortlinje.
 • Det kan hända att man inte kommer åt att observera den andra av de två lika stora höjderna, eftersom solen just då är skymd av moln (man kan gardera sig för detta genom att före middag, så att säga i reserv, göra flera höjdobservationer).
 • Det är inte helt problemfritt att i praktiken avgöra när solen har nått läget för den förut inställda lika höjden.
 • Tar man dessutom till ett stort tidsavstånd mellan de båda observationerna, för att på så sätt få en tydligare stig- och sjunkhastighet på solen, så kan det medföra att båtens förflyttning mellan de båda höjdobservationerna påverkar noggrannheten.

Principen

Vid genomgången av metoden för Middagslatituden framgår att solen står rakt i söder då solen står som absolut högst på himmelen. Utifrån detta kan vi enkelt även beräkna longituden som komplement till Middagslatituden. Men solen står som högst under cirka 4 minuter. Vid ekvatorn motsvarar 4 minuter ett potentiellt fel om 60 distansminuter. Det är ett stort fel som vi måste finna en lösning på. Lösningen är att istället för att observera när solen står som högst observerar vi solhöjden en stund innan då den stiger relativt fort upp på himmelen. Vi noterar den exakta tiden då vi observerar denna solhöjd. Sen väntar vi tills solen är på väg nedåt och utan att ändra inställningen på sextanten ifrån den första observationen identifierar vi den exakta tiden då solen står exakt lika högt som vid den första observationen. Detta bygger på det helt korrekta antagandet att solen rör sig likformigt före och efter den "sanna middagen". Av dessa två tider kan vi nu räkna ut ett medelvärde som på sekunden när berättar när solen stod som högst. Efter detta kan vi genom enkel matematik och en uppslagning i nautikalalmanackan få fram vår longitud.

Latituden tar vi naturligtvis fram med metoden för Middagslatituden under tiden vi väntar på att solen ska vända neråt igen.

Begrepp

 • Equation of time / Skillnaden i tid mellan den sanna soltiden (Solar time/ST) och medelsoltiden (UT1).

Tabeller

 • Deklination & Equation of Time

Arbetsgång

 1. Observera två exakt lika solhöjden och tidpunkten (i UTC) för dessa och beräkna "medeltiden" för att erhålla den exakta tidpunkten (i UTC) för sanna middagen. Solen ska vara som högst på himlen en gång mellan dessa två observationer!
 2. Dra ifrån exakt 12 timmar för att erhålla tiden från Greenwich till aktuell position.
 3. Räkna om denna tid till en vinkel baserat på att solen förflyttar sig 15° på en timma. Arc-to-time- eller Increments & Corrections-tabellerna kan också användas.
 4. Slå upp Equation of Time i Deklination och Equation of Time-tabellen och addera denna vinkel till punkten ovan.
 5. Beräkna den ungefärliga longituden med formeln nedan.

Formeln

      TimeUTC Medeltiden från punkt 1 i arbetsgången. 
     -12:00:00 Justering mot Greenwich (punkt 2)
============================================================
       TimeX Tiden från Greenwich till aktuell position
============================================================
      VinkelX Vinkel för TimeX 
±"Equation of time" Från tabellen för aktuellt datum
============================================================
      Longitud Aktuell ungefärlig longitud
 • Om TimeUTC är mindre än 12:00:00 blir TimeX negativt. Detta innebär att VinkelX är E-lig. Annars W-lig.
 • Om "Equation of time" är W-lig ska värdet adderas.
 • Om "Equation of time" är E-lig ska värdet subtraheras.
 • Om Longituden är negativ ska 360° adderas för att få den sanna longituden.

Exempel 1 (W-lig longitud)

Anta att TimeUTC för sanna middagen är 21:43:30 och att det är den 2:e juni.

Tabellen ger för den 2:e juni;

  21:43:30 TimeUTC
  -12:00:00 Justering mot Greenwich
===================================
  09:43:30 Tiden från Greenwich till aktuell position
=================================== 
 W145°52,5' Utifrån 09:43:30 ovan. 
+ W  33,0' "Equation of time"
===================================
= W146°25,5' Aktuell ungefärlig longitud.

Aktuell ungefärlig longitud är således W146°25,5'.

Exempel 2 (E-lig longitud)

Anta att TimeUTC för sanna middagen är 00:43:14 och att det är den 9:e september.

  00:43:14 TimeUTC
  -12:00:00 Justering mot Greenwich
===================================
  -11:16:46 Tiden från Greenwich till aktuell position
=================================== 
 E169°11,5' Utifrån 11:16:46 ovan. 
+ W  35,0' "Equation of time" från tabellen. 
===================================
= W169°46,5' Aktuell ungefärlig longitud.

Aktuell ungefärlig longitud är således W169°46,5'.

Fördjupning

Räkna om en tid till en vinkel

11:16:46 omvandlas till en vinkel genom denna beräkning;

15° * 11 timmar        = 165°
15° * 16 minuter / 60 minuter =  4,000°
15° * 46 sekunder / 60 / 60  =  0,191°
=========================================
               = 169,191°

Då vi behöver vinkeln i grader° och minuter' måste vi omvandla ,191 till just minuter'.

0,191 * 60 = 11,5'

Vår vinkel för 11:16:46 är således 169°11,5'.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2021-12-30 17:36 och är visad 507 gånger.