OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förenklad Middagslatitud

Bland tabellerna finns en tabell som kallas Deklination och Equation of Time på endast tre sidor. Den redovisar grovt/medelvärdet för deklinationen för varje dygn under ett år. Genom att använda denna tabellen istället för en komplett nautikalalmanacka erhålls en avsevärt mindre noggrann position! Noggrannheten ska antas vara mellan +/- 20' och 60'. Fördelen är att det räcker med en tabell på endast tre sidor som inte behöver uppdateras varje år.

Fördelar

 • Mycket enkel metod att lära sig, kräver bara en enkel tabell och väldigt få beräkningar.
 • Metoden kräver ingen klocka överhuvudtaget.
 • Då metoden är såpass "grov" tjänar det inget till att rätta observationerna för de observationsfel som finns.

Nackdelar

 • Ger endast en mycket grov position.
 • Metoden ger enbart latituden och måste därför kombineras med någon annan metod för att ge en position om en sådan önskas.
 • Metoden kräver att solens maximala höjd observeras. Detta kan bara göras under någon minut vid den sanna middagen (då solen står som högst på himlen). Missar man tillfället får man vänta tills nästa dygn innan metoden kan användas på nytt.

Principen

Middagslatituden erhålls genom att observera solhöjden då den står som högst på himmelen den aktuella dagen följt av två enkla beräkningssteg baserad på enkel geometri. Det enda tabellvärde som behöver slås upp i nautikalalmanackan är solens deklination.

Begrepp

 • DEC / Declination - Solens vinkel mätt från ekvatorn. Den varierar mellan N23,44° och S23.44°. Att declinationen varierar på detta vis kommer sig utav jordaxelns lutning "mot horisontalplanet".

Tabeller

 • Deklination & Equation of Time

Arbetsgång

 1. Observera solen löpande så att den absolut högsta höjden observeras den aktuella dagen. Den står på denna höjd i cirka 4 minuter innan den börjar gå ner igen.
 2. Slå för aktuellt datum upp DEC i tabellen Deklination & Equation of Time
 3. Beräkna den ungefärliga latituden med formeln nedan.

Formeln

Formeln för att beräkna latituden är mycket enkel;

     90°  =89°60'
   - Ht  Den observerade höjden
   ± DEC  Ur tabellen avläst deklination (notera årstiden)
=============================================
= Latituden  Aktuell ungefärlig latitud. 

Exempel

Anta att Ht är 85°04' då den står som högst den 2:e juni och att du befinner dig norr om solen och det är sommar. Du vet då att du ska addera DEC. Med hjälp av den förenklade tabellen kan då latituden beräknas enligt nedan;

Tabellen ger för den 2:e juni;

  89°60'  =90°
 - 85°04'  Ht
+ N22°08'  DEC från den förenklade tabellen (notera årstiden)
=============================================
= N27°04'  Aktuell ungefärlig latitud. 

Aktuell ungefärlig latitud är således N27°04'.

Fördjupning

Årstidsanpassning av formeln

 • När solens projektionspunkt är norr om ekvatorn ska DEC adderas. Detta motsvarar sommar på norra halvklotet.
 • När solens projektionspunkt är söder om ekvatorn ska DEC subtraheras. Detta motsvarar vinter på norra halvklotet.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2022-12-01 21:19 och är visad 655 gånger.