OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Andra metoder


Stjärnnavigering

Interceptmetoden är den metod som vid flest tillfällen under en dag ger en möjlighet till positionsbestämning - vilket är dess största fördel. Interceptmetoden kan också med fördel användas på valfri himlakropp - alltså inte bara solen. Den kan också enkelt kombineras med andra metoder.

Att behärska flera olika metoder ökar chansen till att erhålla en position oftare. Interceptmetoden i all ära men det är inte alltid klart väder både på förmiddagen och eftermiddagen. Att kunna använda Interceptmetoden på två olika himlakroppar "samtidigt" ger en omedelbar position.

Middagslatituden


När solen står som högst

Detta är en enkel metod för att bestämma vilken latitud man befinner sig på. Nackdelen är att detta endast är möjligt att göra exakt vid det tillfället då solen står som högst på himmelen. För att få en positionsbestämning krävs att denna metod kombineras med en annan metod.


Middagslongituden


Longitud vid middagstid

Middagslongituden kan ses som en utökning av Middagslatituden. Genom att ta reda på de exakta tidpunkterna då solen har exakt samma höjd cirka 60 till 90 minuter före och efter dagens maximala höjd kan både longituden och latituden bestämmas med stor noggrannhet. Den största nackdelen är att denna metod inte ger någon flexibilitet i tidpunkten då den andra höjden observeras. Den exakta tidpunkten då vinkeln är samma måste läsas av.

Månen


Månen syns ofta ihop med solen

Månen är mycket lätt att identifiera och kan relativt ofta även ses under dagtid. Detta ger en unik möjlighet till att kombinera med solen för att få en positionsbestämning utan väntetid mellan två höjdobservationer. Nackdelen med månen är att den inte är användbar nattetid då den horisont som månen lyser upp en klar natt inte är den sanna horisonten.

Planeterna


Ljusstarkare än stjärnorna

Genom att identifiera och observera höjden till någon av planeterna Venus, Mars, Jupiter och Saturnus kan dessa användas för en positionsbestämning i kombination med en annan höjdobservation. Nackdelarna är att planeterna kan vara svåra att identifiera och även för dessa krävs att horisonten fortfarande är väl synlig. Metoden fungerar således inte nattetid. Höjdobservation till planeter kräver en sextant med lämplig optik för att ge tillräcklig noggrannhet.


Stjärnorna


Många med ljussvaga

På samma vis som med planeterna kan 57 olika stjärnor användas för positionsbestämning. Med hjälp av lämpliga tabeller kan hjälp fås att identifiera stjärnorna. Nackdelen med stjärnorna är att höjden till dem endast kan observeras under gryning och skymning. Dagtid är de för ljussvaga för att synas och nattetid syns inte horisonten. Höjdobservation till stjärnorna kräver en sextant med lämplig optik för att ge tillräcklig noggrannhet.

Polstjärnan


Enkel metod

Med hjälp av Polstjärnan kan latituden enkelt bestämmas. Den största nackdelen är att detta endast är möjligt att använda polstjärnan under ett ganska kort tidsspann i gryningen och skymningen då horisonten är synlig samtidigt som himlavalvet blivit såpass mörkt att polstjärnan går att identifiera.

Kombinera


Kombinera metoderna!

Alla beskrivna metoder kan kombineras med varandra för att ge en positionsbestämning. I detta avsnitt ges några exempel på hur detta görs.


Icke astronomiska metoder?

Sextanten är ett precisionsinstrument för att mäta vinklar. Det går naturligtvis att använda för att mäta vinklar till annat än himlakroppar.


Optisk navigering

Genom att lägga sextanten ner på ett plant underlag kan den användas som en mycket exakt krysspejl.Avståndsmätning

Då man vet den exakta höjden på att föremål. Exempelvis en mast, en fyr, en skorsten eller hög klippa kan sextanten användas för att bestämma avståndet till föremålet. Detta görs genom att mäta vinkel från vattenytan till toppen på föremålet.


Äldre metoder

Det går också att använda sextanten till kontroll av kompassen och kontroll av klockan. Dessa metoder beskrivs mest för att de användes förr. Idag är behovet av dem i praktiken obefintligt.

Det finns också äldre metoder för positionsbestämning än de som detta utbildningsmaterial främst omfattar. Några av dem är kortfattat beskrivna i detta material för den som är historiskt intresserad.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.


Sidan ändrades senast 2021-03-07 15:48 och är visad 961 gånger.