OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Interceptmetoden - Månen

Månen ett efter solen den himlakropp som används mest för astronomisk navigation. MEN! Månen kan i allmänhet inte användas på natten. Detta kan man aldrig varna tillräckligt mycket för! Månen lyser så klart på natten att den överglänser den underliggande horisonten. Det som vi på natten tror är månhorisonten är en belyst del av vattenytan fjärran från den sanna horisonten. Då man inte kan se den sanna horisonten nattetid är det omöjligt att observera höjden mellan månen, navigatören och horisonten.

Däremot kan man under dagtid, gryning och skymning få en idealisk ortlinje med hjälp av månen, under förutsättning att det inte är fullmåne eller nymåne. Vid nymåne kan vi inte se den, eftersom solen inte belyser hela dess yta. Vid fullmåne står den, från jorden sett, mitt emot solen och bäringen till solen och månen skiljer sig då nära nog 180° och då kan man inte få någon skärningspunkt mellan ortlinjerna och heller inte något observerat läge. Möjligen kan man här istället använda en planet eller stjärna istället för solen.

Annars har månen till och med gentemot solen den stora fördelen, att den under dagtid varken bländar observatören (varför man inte behöver använda några skymglas), eller tonar bort horisonten, något som i enstaka fall kan hända med solen.

En annan stor fördel med månen är att om månen och solen är synliga samtidigt kan Interceptmetoden används först på den enda och direkt efter på den andra himlakroppen. Därigenom kan en position erhållas direkt utan väntan mellan de två höjdobservationerna.

Beräkningen av en ortlinje med hjälp av månen är nästan lika enkel som beräkningen av en ortlinje med hjälp av solen. De skiljer sig endast i två punkter:

  • Arbetet med att rätta höjdobservationen är på grund av det väsentligt kortare och dessutom växlande avståndet mellan jorden och månen, något krångligare än för solen.
  • Något krångligare är det också att beräkna projektionspunktens position.

Månens projektionspunktshastighet runt jorden är långt ifrån så regelbunden som solens som nästan exakt flyttar sig 15° på en timme eller 360° under ett dygn.

I övrigt är det ingen skillnad att beräkna en ortlinje med hjälp av månen eller med hjälp av solen.

Det finns övningsuppgifter för Månen för den som önskar öva;

Fördelar

  • Att använda Interceptmetoden där ena ortlinjen är en solhöjd och andra ortlinjen en månhöjd ger en omedelbar position.
  • Månen är lika lätt att identifiera som solen. Till skillnad mot planeterna och stjärnorna.

Nackdelar

  • Kräver kännedom om hur ytterligare en tabell ska användas.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2022-06-17 15:38 och är visad 1502 gånger.