OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

PZX-triangeln

PZX-triangeln är en av de bakomliggande grunderna för astronomisk navigation. Kännedom om PZX-triangeln är på inget vis nödvändigt för att vara en mycket god astronomisk navigatör.

Detta avsnitt kommer att kompletteras löpande med fler och fler detaljer för att någon gång omfatta en totalt komplett beskrivning av vad PZX-triangeln är och vad den resulterar i och hur vi i praktiken använder den utan att behöva förstå den.

En kort inledning;

I figuren till höger visualiseras jorden som den inre cirkeln (klotet) och den yttre cirkeln (klotet) som den sfär där aktuell himlakropp befinner sig på.

Punkten N representerar nordpolen, B representerar observatörens position och U projektionspunkten för den aktuella himlakroppen på jordens yta.

P, Z och X representerar motsvarande punkter på den sfär där himlakroppen befinner sig.

Vid astronomisk navigation är målet att finna positionen för B i relation till U (projektionspunkten - som vi i praktiken har i tabellerna) och N (nordpolen - som ligger där den ligger). Problemen med detta är att man normalt inte kan se nordpolen (N) eller projektionspunkten (U). Men! Vi kan se himlakropparna på dess sfär. Och kan vi inte lösa NBU-triangeln så kan vi lösa PZX-triangeln som har samma inbördes förhållanden.

Enkelt att säga i teorin - något svårare i verkligheten. Triangeln är lagd på en sfärisk yta och därmed måste vi arbeta med sfärisk trigonometri.

Z till Zn-justering

Vid arbete med Interceptmetoden och "Steg 8 - Correction" justerar vi Z till Zn beroende på vilket halvklot vi befinner oss på och hur stort LHA vi har. Denna justering görs helt utifrån PZX-triangeln vilket framgår av de fyra illustrationerna nedan.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2021-12-26 15:57 och är visad 408 gånger.