OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Felen

I detta avsnitt förklaras de olika felen lite närmare och mer i detalj än vad tidigare avsnitt har gjort.

Instrumentfel / IE

Är inte sextanten väl kalibrerad tillför den ett mätfel som måste hanteras matematiskt. Detta benämns som instrumentfel och förkortas normalt IE.

Detta är det fel som är inbyggda i just den sextant som används för att ta solhöjden. En sextant av god kvalitet ska normalt inte ha något instrumentfel. Likaså kan en sextant av god kvalitet normalt justeras/kalibreras så att instrumentfelet elimineras.

Har sextanten ett instrumentfel så fungerar det oftast ungefär som deviationen ombord på båtens skeppskompass. Felet varierar med vinkeln. En liten tabell medföljer ofta en sextant av god kvalitet som visar att inga instrumentfel föreligger eller de aktuella instrumentfel för en handfull olika höjder mellan 0° och 120°.

Instrumentfelet påverkar alla observationer gjorda med sextanten och därmed också observationer av himlakroppars höjd - oavsett vilken himlakropps höjd som observerats.

Instrumentfelet på sextanten benämns ofta som "on-the-arc" eller "off-the-arc". Detta syftar till att om höjden på sextanten behöver justeras neråt mot 0° så ligger instrumentfelet "on-the-arc" (felet är då negativt) och ska subtraheras ifrån den observerade solhöjden (Hs). Motsatsen benämns ofta som "off-the-arc". Detta då man vid observation av en höjd om 0° skulle behöva tvinga sextanten utanför 0° (alltså "off-the-arc") för att få horisonten och objektet på samma nivå.

Den på sextanten avlästa höjden (Hs) justerad för IE ger den observerade höjden (Ho).

        Hs
+/- CorrIE
==========
        Ho 

Instrumentfelen kan bestå av ett eller flera av följande fel;

Prismatiskt fel Om speglarna inte är parallella i sig själva.
Skal fel Om gradskalan och/eller mikrometerskalan är linjära eller på annat vis felaktiga.
Centrerings fel Om indexarmen är felmonterad och inte rör sig i en perfekt cirkelform utmed skalan.
Filter fel Om filterna orsakar fel på grund av främst avsaknad av parallellitet eller att de på annat vis orsakar optiska fel.
Collimations fel Om teleskopet inte är parallellt med sextanten.
Vernier fel Del av skalfelet men då bara på vernier skalan.
Slitage fel Andra fel orsakade av våld eller slitage på sextantens konstruktion.

Ögonhöjd / DIP

All marin astronomisk navigation bygger på att höjdobservationen sker ifrån havsytan. I praktiken så sker höjdobservationen normalt en bit över havsytan av rent praktiska skäl då man ofta står på däck, i sittbrunnen eller uppe på en ö.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2021-12-26 15:58 och är visad 1121 gånger.