Exempel

För att få en uppfattning om hur materialet är utformat, dess omfattning och pedagogik finns tre exempel för tre olika avsnitt fritt tillgängliga.

Utöver dessa avsnitt omfattar materialet kapitlen;

Inledning

Med avsnitt för bland annat tidszoner, vinkelenheter, tiden och historia med flera.

Interceptmetoden

Steg för steg med detaljerade instruktioner.

Stödmetoder

Med avsnitt för metoder som är användbara för att underlätta andra metoders användande.

Andra metoder

Med avsnitt för alla idag praktiska användbara metoder samt några "föråldrade".

Verktygen

Med avsnitt för sextanten, klockan, tabellerna och mycket mer.

Fördjupning

Med ett tiotal avsnitt för det man inte måste behärska eller förstå men som ändå är mycket intressant för den intresserade.

Övningsuppgifter

Fler än 100 övningsuppgifter på alla delar av metoder och hela metoder samt kombinationer av metoder. Här finns också ett övningsprov.

Bilagor/Tabeller

Här finns alla nödvändiga tabeller för navigation idag och för att läsa övningsuppgifterna.


Sidan ändrades senast 2020-03-02 22:44 och är visad 844 gånger.